Hassan

Sinds 2006 woont Hassan in de Van der Pek op de Ranonkelkade. Hij vindt het een leuke buurt. Hassan is voorzitter van de mannengroep in het buurthuis. Het is gezellige groep Marokkaanse mannen. Hij vindt dat iedereen zich welkom moet voelen in het buurthuis. “Alle mannen zijn welkom om zich bij ons te voegen.” Hassan richtte samen met andere ouders ‘De buurtvaders’ op; dat is een groep vaders die elke dag twee keer een rondje loopt in de buurt en dan met jongeren praat om zo overlast te voorkomen.