Bas

Bas is de oprichter van coöperatie Copekcabana en woont precies twintig jaar in de Van der Pekbuurt. Hij is altijd erg betrokken geweest bij de buurt. Zo was hij lid van de huurdersvereniging. “Vlak nadat wij hier kwamen wonen, ontstonden er hevige discussies over de buurt. Ymere wilde slopen, maar na veel gesprekken werd de buurt een beschermd stadsgezicht en is de sloop tegengehouden.” Bas heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat bewoners een actievere rol kunnen aannemen tijdens stedelijke vernieuwing. Tien jaar geleden koos Ymere een proefblok huizen. Toen werd de wooncoöperatie Copekcabana opgericht. “We hebben hard gewerkt, met ups en downs, maar inmiddels hebben we een fantastische vereniging met leuke mensen. We hebben net de sleutels van ons nieuwe huis gekregen.” Bas woont samen met zijn vrouw Anne, zoon Leo, dochter Rosa en hond Pekkie.